Lokaliserings nummerering: hvordan skaber man en logisk struktur?

For at få en mere effektiv ordrebehandling er det meget vigtigt, at lokationer i et lager er nemme at finde, og det er det, som gør lokaliseringsskilte så praktiske. Brug af lokaliseringsskilte bringer dig et skridt nærmere en ordreplukning, der forløber glat. Hvis man desuden giver lokaliseringsnummeret en logisk struktur, er der endnu mere at vinde, når det kommer til arbejdseffektivitet. Men hvordan skaber man en logisk struktur?

Minimér den kognitive belastning

Det er vigtigt, at lokaliserings nummereringen er let at forstå. Hvis dette ikke er tilfældet, vil alle, der skal navigere rundt på lageret, tabe mere tid, når de behandler lokaliserings oplysningerne. Den bedste måde at sikre, at navigationen kræver så lidt kognitiv belastning som muligt, er ved at udnytte fælles kognitive processer.

Følg strømmen

Når et lager indrettes, er det smart at overveje lokaliserings nummereringen nøje på forhånd. Det er også praktisk at formulere en lokaliserings nummereringsplan samtidig med din lagerplan. Så snart det er bekendt, hvilke ruter der vil blive fulgt på lageret, kan strukturen på lokaliseringsnumrene tage form med udgangspunkt i disse ruter.

Dette sikrer, at der ikke opstår forvirring eller tvivl, når du leder efter en placering, fordi oplysningerne vil være sammenkoblet. På denne måde kan en der plukker ordre, altid være sikker på, at der er en logisk rækkefølge.

Del det op

Oplysninger kan behandles hurtigere, når der gives mindre ad gangen. Dette gør det umagen værd at dele lokaliseringsnumrene op i mindre dele, så det er lettere for dem der plukker ordre, kun at læse den del, de har brug for.

Af denne grund er lokaliseringsnumre ofte opdelt i "bidder. Hver bid repræsenterer forskellige dele af lokationen. Bidderne står ofte i rækkefølgen størst til mindst.

Som følge heraf indikerer den første bid, om vedkommende er i den korrekte gang (bygning + gang), den anden bid indikerer afdelingen, den tredje højden, og til sidst, eventuelle underopdelinger på hylden.

Opbygningen af et lokaliseringsnummer vil dermed se ud som følger:

1. Bygning
2. Gang
3. Sektionsnummer
4. Højde
5. Underopdeling (til hylder)

Ingen overdreven brug af tegnsætning

Formatet på lokaliseringsnumrene er også meget vigtigt. Det betyder, at bindestreger eller prikker mellem bidderne bevidst bør undgås. Disse vil blive læst og vil dermed resultere i en større kognitiv belastning.

Tilføj farve (og tilstrækkelig kontrast)

Det er også afgørende, at tallene er let læselige. Af denne grund bør du sikre dig, at de er tilstrækkelig store og står nok i kontrast til baggrunden.

Ved at bruge forskellige farver kan genkendelsen af ​​en bestemt placering øges yderligere. Farve fungerer som et effektivt signal, hvilket også gør det nemt at behandle. Det siger sig selv, at du i JekaShop finder lokaliseringsmærkater i forskellige farver.

Lokaliseringsnummer som stregkodemærkat

Ud over de ovennævnte metoder, der sørger for at din lagerindretning er så effektiv som muligt, er der flere andre måder at begrænse fejl under plukningen af ordre. Det er for eksempel værd at overveje at bruge en stregkodemærkat og/eller et kontroltal.

Chunking in location numbering from JekaShop